Η Ταχύτατη Ανάπτυξη του iptv

Η Ταχύτατη Ανάπτυξη του iptv στις Ξενοδοχειακές Μονάδες, Ακούμε πολύ συχνά πλέον σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν, πως ένα ξενοδοχείο αναβαθμίζει το σύστημα του σε IPTV και προσθέτει νέες υπηρεσίες.

ποια πλεονεκτήματα μπορούμε να έχουμε εφαρμόζοντας την τεχνολογία IPTV.

Ένας ξενοδόχος δεν μπορεί στην πραγματικότητα να προσδιορίσει τι ακριβώς παραπάνω θα πάρει αν μεταπηδήσει στη νέα τεχνολογία – απλά έχει δει

σε άλλα ξενοδοχεία την τηλεόραση να είναι το κέντρο επικοινωνίας και διασκέδασης για τον πελάτη,

και θέλει να κάνει το ίδιο στη δική του επιχείρηση.

Η Ταχύτατη Ανάπτυξη του iptv Αυτό ακριβώς θα προσπαθήσουμε να δείξουμε εδώ, φωτίζοντας τα βασικά σημεία στην εξέλιξη της τεχνολογίας.
Με τον χαρακτηρισμό IPTV προσδιορίζουμε την μετάδοση προγραμμάτων τηλεόρασης με κύριο φορέα μια εξελιγμένη παραλλαγή του πρωτοκόλλου internet (IP)

Η επιλογή της τεχνολογίας IPTV είναι σωστή μόνο αν ο επιχειρηματίας θέλει να δημιουργήσει άμεσα ή στο μέλλον ένα πλήρως διαδραστικό σύστημα,

με νέες υπηρεσίες, αλλά και να προωθήσει τα προϊόντα & τις υπηρεσίες της επιχείρησης, να δημιουργήσει νέες πηγές εσόδων.

Η τηλεόραση στα ξενοδοχεία σήμερα

στα ξενοδοχεία, με αποτέλεσμα να διαλέγουν μονάδες φιλοξενίας με εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας, ώστε να απολαμβάνουν υπηρεσίες ανάλογες με

αυτές που απολαμβάνουν και στο σπίτι τους. Όλα τα ξενοδοχεία στον πλανήτη μας κατανοούν αυτή την ανάγκη και βελτιώνουν την υποδομή τους ώστε να

παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες.

Ένα σημαντικό μέρος αυτών των απαιτήσεων έχει να κάνει με την ψυχαγωγία και την πληροφόρηση, οι οποίες καλύπτονται από την διευρυμένη πλέον έννοια της τηλεόρασης – έννοια που δεν αφορά πια την παρακολούθηση προγραμμάτων τηλεόρασης, αλλά αποτελεί ένα πλήρως διαδραστικό κέντρο διασκέδασης, ενημέρωσης & χρήσιμων πληροφοριών.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.